STANko.rsSTANko.rs
STANko.rsSTANko.rs

Banke traže olakšice

Finansije   17.03.2011.  Večernje novosti ONLINE
 

Priprema se paket ponuda refinansiranja obaveza građana. Od Narodne banke Srbije se očekuje da smanji obim obaveznih rezervi.

BANKARI će se u četvrtak, kako je potvrđeno „Novostima“, okupiti u Udruženju banaka Srbije. Cilj njihovog okupljanja je priprema konkretnog plana za odobravanje olakšica pri otplati kredita „starijih“ od godinu dana. Osnovne smernice, pripremljene u koordinaciji sa predsednikom Tadićem, premijerom Cvetkovićem i guvernerom Šoškićem, već su, prema tvrdnji bankara, spremne. Pre svega, izvesno je da je najveći broj poslovnih banaka spreman za uvođenje predloženog grejs perioda od 18 do 24 meseca i da je moguće u to krenuti već narednog meseca.

Da bi period otplate bio duži, kako kažu bankari, Narodna banka Srbije bi trebalo da njima ponudi neke olakšice, najverovatnije da im oslobodi deo obavezne devizne rezerve.

- Predstavnici Sosijete ženeral banke su prisustvovali sastanku sa predsednikom države, premijerom i guvernerom centralne banke, kao i predstavnici većine drugih banaka - rekao je Miroslav Rebić, član IO Sosijete ženeral i dodao da je država izašla sa inicijativom da se omogući relaksacija kreditnog opterećenja stanovništva, a na bankama je da se opredele da li će se uključiti u takav program. - Bankama je to u interesu, jer ako se građanima davanjem grejs perioda smanjuje rata, oni redovnije otplaćuju svoje obaveze i rizik za banke je manji.

Sosijete ženeral banka je prva banka koja je u sredu ponudila građanima grejs period do 24 meseca ukoliko žele da refinansiraju svoja zaduženja dinarskim kreditom i to bez plaćanja administrativnih troškova.

VEROLJUB DUGALIĆ, GEN. SEKRETAR UDRUŽENJA BANAKA

PROBLEM U ODREDBAMA

Neke odredbe planiranog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga mogu da budu problematične i neprimenljive u praksi. Recimo, jednom odredbom je predviđeno da vlasnik kreditne kartice može u roku do 45 dana da prijavi neovlašćeno korišćenje kartice i da snosi nastala dugovanja do iznosa od 15.000 dinara. Ta odredba primoraće banke da uvedu rigorozne uslove za odobravanje potrošačkih kredita i kreditnih kartica. Direktiva EU o zaštiti korisnika finansijskih usluga odnosi se na nove kredite, a ne kao kod nas, retroaktivno. U tečaju je 1,2 miliona kredita, i banke imaju više od šest miliona ugovora sa klijentima. Kako se retroaktivnost može primeniti na sve njih?

MIRA ERIĆ-JOVIĆ VICEGUVERNER NBS

ZAKON PO DIREKTIVI EU

Ne očekujemo probleme u primeni budućeg zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, jer je čak dve trećine banaka koje rade u Srbiji iz zemalja EU u kojoj posluju prema direktivi EU po kojoj je napisan i naš zakon.

Nema razloga da se odredbe o platnim karticama koje se tiču odgovornosti klijenta do vrednosti od 150 evra shvate kao poziv na kriminal.

Bankarske klauzule će ubuduće morati da budu određene i banke neće moći jednostrano da ih tumače pozivajući se na poslovnu politiku.

Zakon, inače, neće važiti retroaktivno, kako se pogrešno tumači u javnosti. unesi tekst