STANko.rsSTANko.rs
STANko.rsSTANko.rs

Plata određuje ratu

Finansije   09.03.2011.  Večernje novosti ONLINE
 

GRAĐANI mogu da koriste stambeni kredit s rokom otplate do 30 godina. Poslednju ratu moraju da otplate s navršenih maksimalno 70 godina. Ovi zajmovi mogu biti sa učešćem (5 odsto, 10 odsto, 20 odsto ...), uz subvenciju države, osigurani kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, a stanovi koji se kupuju mogu biti uknjiženi ili neuknjiženi, u izgradnji ili sagrađeni. Kamatna stopa iznosi, zavisno od modela stambenog zajma, od 4,29 do 11 odsto godišnje.

Građani mogu da uzmu ovu vrstu zajma u skladu sa svojom kreditnom sposobnošću, koja zavisi od primanja. Svaka banka pojedinačno ocenjuje kreditnu sposobnost klijenta na osnovu izveštaja Kreditnog biroa o kreditnoj zaduženosti i urednosti u izmirivanju obaveza, kao i na osnovu ostale dokumentacije (vrsta hipoteke, mesečni prihodi...). Građani mogu maksimalno da otplate primanja ratom do 50 odsto.

Od dokumenata, potrebno je priložiti: zahtev za kredit, potvrdu o zaposlenju i visini primanja, fotokopiju lične karte, predugovor o kupovini nepokretnosti overen kod nadležnog suda, procenu vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka, dokumentaciju za obezbeđenje kredita hipotekom i izjavu o administrativnoj zabrani.

Za obezbeđenje urednog vraćanja kredita banka može od klijenta tražiti da priloži menicu koju je potpisao korisnik kredita i/ili kreditno sposobni žiranti i hipoteku prvog reda na nekretnine u korist banke. Hipoteka se upisuje na nepokretnost koju klijent kupuje ili na neku drugu nepokretnost u vlasništvu tražioca kredita ili u vlasništvu drugog lica, uz njegovu saglasnost. Ukoliko bi došlo do prestanka otplate odobrenog kredita, nepokretnost na kojoj je upisana hipoteka može biti prodata radi naplate duga.

Izvor: Večernje novosti ONLINE