STANko.rsSTANko.rs
STANko.rsSTANko.rs

Rate moraju da porastu

Finansije   09.03.2011.  Večernje novosti ONLINE
 

ODLAGANjE plaćanja rata uzetih dugoročnih kredita ne dovodi do poboljšanja standarda građana, već suprotno - utiče na povećanje potrošnje nezarađenog novca i podgreva inflaciju - jedinstveni su ekonomisti.

Pri tom, ne treba, tvrde oni, zaboraviti da je podela bonusa iz prošlog oktobra, a koja je podigla domaću tražnju za oko šest odsto, značajno uticala da Srbija upravo u zadnjem kvartalu 2010. godine zabeleži rekordno visoku inflaciju.

- Nekada se velika pažnja javnosti usmerava na manje važna pitanja - ističe ekonomista Vladimir Vučković, inače kandidat za člana Fiskalnog saveta. - Reprogramiranje dugova stanovništva nije najveći problem privrede i najvažnije makroekonomsko pitanje.

Vučković je izrazio i bojazan da postoji mogućnost da se vodi briga o životnom standardu građana na pogrešan način - da će Vlada pregovarati o tome da li plate treba da se povećaju ili ne, šta će biti sa penzijama, da li prolongirati otplatu kredita, uz obećanje o nekoj boljoj budućnosti.

- I do sada smo već imali subvencionisane kredite za građane, uz eksplicitno obećanje da će za godinu dana biti bolje i da će ljudi lakše otplaćivati rate, ali ti bolji dani nisu došli - konstatuje Vučković.

Inače, mogućnost refinansiranja imaće svi građani koji su kod ovdašnjih poslovnih banki uzeli kredit na period duži od godinu dana. Naravno, ukoliko su ga, do sada, uredno izmirivali.

- Ukoliko sve bude po planu, poslovne banke bi svojim klijentima mogle da ponude refinansiranje kredita sa grejs periodom od godinu i po do dve, a u kome bi građani plaćali samo pripadajuću kamatu već 1. aprila - procenjuju za „Novosti“ u Nemanjinoj 11.

Ekonomisti, pri tom, upozoravaju da jeftinog novca nema ni u zemlji, a ni u svetu. Inflacija je na globalnom nivou u januaru iznosila tri odsto, pa se u kratkom roku može očekivati rast cena, pre svega zbog snažnog udara koji dolazi sa tržišta nafte i uskoro će se preneti i na druge energente. U tom smislu, ne može se očekivati da će u narednom periodu kamate na kredite padati. Čak će, prema proceni ekonomiste Stojana Stamenkovića, kao posledica inflacije i rasti.

- Svi postojeći i novouzeti krediti, koji su ugovoreni uz deviznu klauzulu, odnosno kamate im se utvrđuju u odnosu na evro ili „švajcarac“ će rasti. I to, više od inflacije - konstatuje Stamenković. - Inflacija je trenutno svetski problem a ne samo naš.

Prema mišljenju prof. Boška Živkovića, inače, predsednika Nadzornog odbora NBS, dobro je što kod nas do sada nije došlo do pada kreditne aktivnosti i što Narodna banka Srbije vrlo pažljivo odmerava svaki potez oko obaveznih bankarskih rezervi, kako bi se što više novca oslobodilo i slilo u privredu.

Izvor: Večernje novosti ONLINE