STANko.rsSTANko.rs
STANko.rsSTANko.rs

ISTREBLJIVAČ AGENCIJA

ISTREBLJIVAČ AGENCIJA - logo

Kontakt informacije

Kontakt: Nikola Dimić
Email kontakta: office@istrebljivac.com
Telefon: +381(0)60 365 3 555
Mobilni:
Adresa: Studentska 9
Poštanski broj: 11070
Grad: Beograd
Država: Srbija
Web: http://www.istrebljivac.com

Delatnost
  • Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

Opis

Agencija ISTREBLJIVAČ se bavi uslugama dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije stanova, kuća, poslovnih prostora i otvorenih površina. Uništavamo buba ruse, bubašvabe, mrave, stenice, ose, stršljenove, istrebljujemo pacove i miševe.

  • Deratizacija

je skup mera i postupka koji se primenjuju sa ciljem smanjenja populacije štetnih glodara. Deratizacija podrazumeva i sve mere koje se sprovode radi sprečavanja, zadržavanja i razmnožavanja glodara u prostoru ili objektu.

  • Dezinsekcija

podrazumeva skup svih mera ka uništavanju insekata, podrazumeva i nacin sprečavanja i ulaženja insekata na površinama u objektu ili prostoru oko njega. Preventivna dezinsekcija kao obavezna mera preventivne zaštite, sprečava pojavu neželjenog broja štetočina, a samim tim i negativne efekte koji iz toga proizilaze.

  • Dezinfekcija

je skup mera, postupaka koji dovode do uništavanja patogenih mikroorganizama. Sanacija obuhvata čišćenje (temeljno ostranjivanje organskih i neorganskih materija mehaničkim putem), pranje (vodom i deterdžentom) i dezinfekciju preparatima.

  • Odbijanje zmija i ptica

         RADNO VREME 0-24